ABA

Facebook
Facebook
  • Zaktualizowano

Kod ABA jest 9–cyfrowym numerem używanym przez banki w celu identyfikowania określonych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, przykładowo 346789239. Kod ABA nie zawsze jest taki sam jak kod widniejący na czekach bankowych, więc radzimy, aby osoba, do której wysyłasz pieniądze skontaktowała się ze swoim bankiem, który poda jej właściwy numer ABA.