Maksājot no kopīgā konta

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Updated

Iespējams, jūs vēlaties veikt maksājumu no kopīgā konta. Dažkārt mēs lūgsim jums pierādīt, ka jūsu konts ir kopīgs, piemēram, bankas izraksta kopiju, kurā redzams bankas nosaukums, abu konta īpašnieku vārdi un konta numurs.

TKā arī, mēs dažkārt lūgsim jums norādīt informāciju par otru bankas konta turētāju (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, tautību, uzturēšanās valsti, viņu personu apliecinošu dokumentu).