Zarejestrowany dostawca usług płatniczych autoryzowany przez FCA i HMRC. Dowiedz się więcej

Pomoc
E-mail

Wyślij do nas wiadomość na hello@transfergo.com , a z chęcią Ci pomożemy.

Telefon

Zadzwoń do nas w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

Skontaktuj się z nami
Facebook

Jesteśmy też na facebook, dlatego możesz wysłać do nas wiadomość!

Facebook
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 AM do 4:00 PM GMT

Warunki świadczenia usług przez TransferGo (Ważne do 2018-12-09)

Witamy w TransferGo. Niniejszy dokument opisuje warunki, w oparciu o które możesz uzyskiwać dostęp i korzystać z tej witryny internetowej oraz usług z nią związanych (określanych dalej ogólnym mianem "Usługi"). Uzyskując dostęp, rejestrując się i korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na zasady sprecyzowane przez Warunki świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie odwiedzaj naszej witryny, nie rejestruj się w niej i nie korzystaj z Usługi. Stosowane w niniejszym dokumencie określenia "TransferGo", "my", "nas" i "nasze" oraz ich odmiany fleksyjne odnoszą się do firmy TransferGo Ltd wraz z jej pracownikami, kadrą dyrektorską oraz przedstawicielami. Terminy "Ty" i "Twój" wraz z formami fleksyjnymi odnoszą się do użytkowników Usługi, niezależnie od tego, czy występują w roli nadawców, odbiorców, czy też osób odwiedzających tę witrynę internetową.

1. Istota świadczonej Usługi

TransferGo Ltd (zarejestrowana pod nr 07914165) jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii, jej siedziba mieści się na 9 piętrze budynku znajdującego się w Londynie pod adresem 107 Cheapside, EC2V 6DN. TransferGo dysponuje zezwoleniem na prowadzenie działalności wystawionym przez Financial Conduct Authority (FCA) na podstawie ustawy o nazwie Payment Service Regulations 2009 (numer rejestracyjny: 600886) dotyczącej świadczenia usług płatniczych, a także licencją wydaną przez HMRC (numer licencji 12667079) dla działalności typu Money Transmitter. TransferGo jest wyłącznie dostawcą usług płatniczych, nasza główną działalnością jest realizacja operacji finansowych i świadczenie usług w zakresie dokonywania międzynarodowych płatności walutowych. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wysyłanie pieniędzy za pośrednictwem naszej Usługi wyłącznie do osób, które znasz osobiście. Jeśli zdecydujesz się przekazać płatność za towary i usługi osobom trzecim z wykorzystaniem naszej Usługi, to wyrażasz zgodę na to, że TransferGo nie ma żadnej kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub stopień realizacji opłacanych towarów lub usług, a każde wykorzystanie naszej Usługi odbywa się wyłącznie na Twoje na własne ryzyko.

2. Uzyskiwanie dostępu do Usługi

Aby móc korzystać z naszych Usług, należy mieć co najmniej 18 lat oraz być mieszkańcem państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Musisz mieć możliwość bycia stroną prawnie wiążących umów w ramach obowiązującego prawa. Mogą dodatkowo obowiązywać także inne ograniczenia. TransferGo zawsze będzie występować w roli zleceniobiorcy i współpracować z Tobą wyłącznie w kwestii wykonania zleconej transakcji. Nasze Warunki świadczenia usług obejmują każdą kolejną transakcję. Jeśli wyślesz żądanie transakcji, oznacza to, że oczekujesz wykonania transakcji w Twoim imieniu, przy czym jest to zlecenie, które możemy przyjąć lub odrzucić wedle własnego uznania. Jednakże jeśli zdecydujemy się na odrzucenie żądanej transakcji, poinformujemy Cię niezwłocznie o tej decyzji i zwrócimy wpłaconą nam kwotę pieniędzy.

3. Witryna internetowa

Będziesz mieć możliwość uzyskania dostępu do materiałów większości obszarów naszej witryny internetowej bez konieczności przechodzenia przez proces rejestracji. Niektóre obszary witryny są dostępne dla Ciebie jedynie po uprzednim zarejestrowaniu się. Po rejestracji otrzymasz nazwę użytkownika i hasło umożliwiające Ci uzyskanie dostępu do prywatnej sekcji naszej witryny internetowej i korzystania z Usługi. Podczas rejestracji zobowiązujesz się do podania prawdziwych i kompletnych danych osobistych wymaganych przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej i uaktualniania tych informacji tak, aby były one prawdziwe i kompletne w każdym momencie. Jesteś zobowiązany do powiadomienia TransferGo, gdy tylko dowiesz się o jakimkolwiek błędzie w podanych przez siebie danych osobowych. Będziesz wyłącznie i całkowicie odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy i poufności wszystkich swoich nazw użytkowników i haseł umożliwiających dostęp do witryny WWW firmy TransferGo. TransferGo ma prawo zakładać, że każdy, kto korzysta z własnej nazwy użytkownika i hasła ma pełną władzę nad swoimi poczynaniami, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy lub nieuprawniony dostęp, za wyjątkiem sytuacji, gdy dostęp realizowany jest przez pracowników TransferGo lub gdy zostało zgłoszone firmie TransferGo wypowiedzenie umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

4. Płatności

Podczas wysyłania pieniędzy zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług Twoim obowiązkiem jest upewnienie się co do prawidłowości wszystkich szczegółów transakcji przed jej zleceniem. Gdy transakcja zostanie przekazana do realizacji, zazwyczaj nie jest możliwa zmiana któregokolwiek z jej zapisów. Aby zlecić nową transakcję, należy przygotować nowe dane dotyczące płatności on-line za pomocą naszej witryny internetowej. Firma TransferGo zapewni Ci kurs wymiany walut, kwotę transakcji oraz kwotę do wypłaty. Wygenerujemy również unikalny numer identyfikacyjny transakcji oraz instrukcję dotyczącą wpłaty środków pieniężnych. W przypadku każdej transakcji zleconej przez Ciebie wyrażasz zgodę na zapłacenie nam opłaty transakcyjnej (zwaną w dalszej części dokumentu "opłatą transakcyjną") jako uzupełnienie do wartości transakcji. Mogą także obowiązywać dodatkowe opłaty. Użytkownik zobowiązuje się do dokonania całkowitej zapłaty ("opłaty transakcyjnej" plus kwoty transakcji) na nasze konto najpóźniej do północy tego samego dnia roboczego, chyba TransferGo postanowi inaczej. Jeśli zlecisz transakcję, która powoduje, że TransferGo staje przed koniecznością uiszczenia opłaty, w tym obciążenia zwrotnego lub innych kosztów, użytkownik zgadza się na refundację wszystkich poniesionych przez nas kosztów. W celu umożliwienia nam pobrania płatności od Ciebie, zezwolisz nam na dostęp, obciążenie lub pobranie środków pieniężnych z każdego z instrumentów płatniczych, jakie podasz nam w związku z korzystaniem z Usługi ("instrumentem płatności" dla przykładu może być karta kredytowa, karta debetowa, konto PayPal lub rachunek bankowy). Jeśli realizacja płatności nie powiedzie się lub kwota dostępnych środków nie jest wystarczająca, upoważnia nas do podjęcia ponownej próby jeden lub więcej razy z użyciem tego samego lub innego instrumentu płatniczego. Na przykład jeśli na Twoim rachunku bankowym w momencie zlecania transakcji brak jest wystarczających środków, mamy prawo do podjęcia próby obciążenia Twojego rachunku bankowego lub karty kredytowej w późniejszym terminie. Oświadczasz i gwarantujesz zarazem, że jesteś prawnie uzasadnionym dysponentem wskazanego instrumentu płatniczego (instrumentów płatniczych). Po wpłynięciu środków pieniężnych na nasz rachunek bankowy, fundusze te po przeliczeniu na walutę odbiorcy zostaną przelane na rachunek odbiorcy w ciągu dwóch dni roboczych (przy czym przy obliczaniu dni roboczych wykluczone zostają wszystkie soboty, niedziele i dni wolne od pracy w Wielkiej Brytanii i na Litwie). TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które mogą wystąpić ze względu na brak numeru referencyjnego transakcji w instrukcjach dotyczących tradycyjnego przelewu bankowego. Oświadczasz i gwarantujesz przy tym, że jesteś prawnym właścicielem rachunku bankowego podpiętego do każdej metody płatności zgłoszonej przez Ciebie. Gdy zlecasz Transakcję w jednej walucie, a odbiorca realizuje wypłatę środków w innej, wystąpi różnica między kursem, po którym kupujemy waluty obce oraz kursem zaprezentowanym Tobie. TransferGo i jej dostawcy usług zazwyczaj uzyskują niewielki zysk w opisanych przypadkach. Kurs przeliczenia waluty zaprezentowany na naszej stronie internetowej jest wartością stosowaną dla transakcji przeliczenia waluty odbywającej się w danym dniu o określonej godzinie. W żaden sposób nie może stanowić to gwarancji lub reprezentacji kursu przeliczenia waluty, który zostanie faktycznie zastosowane w przyszłości, w chwili realizacji zainicjowanej przez Ciebie Transakcji. Firma TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opłaty i prowizje, jakie mogą zostać pobrane wskutek użycia wybranego przez Ciebie konkretnego instrumentu płatności w celu sfinansowania transakcji. Mogą one obejmować, ale nie są ograniczone do opłat od transakcji na rachunku bieżącym naliczanych przez banki, kar umownych w przypadku brak wystarczających środków na rachunku bankowym lub opłat "z góry" i dodatkowych odsetek, które mogą zostać nałożone przez dostawców kart kredytowych w przypadku traktowania przez nich korzystania z Usługi jako transakcji gotówkowych, a nie transakcji kupna. Banki mają także określone pory realizacji transakcji i wysyłania płatności elektronicznych, dlatego też TransferGo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dalszej realizacji płatności wynikające z późnego wpływu środków lub zlecenia zapłaty w stosunku do terminów realizacji określonych przez bank. TransferGo nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne opłaty naliczane przez bank odbiorcy wynikające z otrzymania środków pieniężnych na jego rachunek bankowy. Powinieneś skontaktować się bezpośrednio z bankiem odbiorcy w celu uzyskania szczegółowych informacji o wszelkich tego typu opłatach. Nie będziesz uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek odsetek za okres, w którym środki pieniężne są zablokowane przez bank lub w trakcie oczekiwania na zablokowanie, czy też będące w trakcie przekazywania, ani też za jakikolwiek inny okres. Firma TransferGo może w dowolnym czasie i według własnego uznania, ograniczyć przekazywaną kwotę, albo dla pojedynczej transakcji, albo w odniesieniu do całego ich zestawu.

5. Anulowanie transakcji i zwrot pieniędzy

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli napotkasz na jakiekolwiek problemy z naszą Usługą. Możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszego dokumentu. Masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nami po zleceniu transakcji. Prawo do odstąpienia od umowy obejmuje okres do czternastu dni po zleceniu transakcji lub do momentu zrealizowania transakcji, czyli przekazania należnej kwoty odbiorcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z tą klauzulą, możemy obciążyć Cię opłatą manipulacyjną. Weźmiemy pod uwagę Twoje żądanie zwrotu przekazane w formie pisemnej (przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej przy użyciu danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszego dokumentu) jeśli podasz w nim swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu wraz z numerem identyfikacyjnym transakcji, a także kwotę transakcji oraz przyczynę anulowania umowy. Wszelkie zwroty zostaną dokonane za pośrednictwem tego samego instrumentu płatniczego, jaki został wykorzystany do sfinansowania transakcji, a także w tej samej walucie. Nie zostaną zatem naliczone różnice wynikające z ewentualnych wahań kursów walut, które mogą w międzyczasie wystąpić. Jeśli zdecydujemy o zwróceniu Ci środków pieniężnych, przekażemy jedynie kwotę zleconą w transakcji tylko wtedy, gdy nie została ona zrealizowana, czyli pieniądze nie zostały wypłacone odbiorcy (w takim przypadku anulujemy także transakcje oczekujące); w przeciwnym razie zwrot będzie obejmował jedynie opłatę transakcyjną.

6. Gromadzenie informacji

Ustawodawstwo Wielkiej Brytanii wymaga od wszystkich instytucji finansowych udzielenie pełnego wsparcia w zwalczaniu zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez uzyskanie, weryfikację i gromadzenie danych pozwalających na identyfikację wszystkich klientów. Zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o nazwie The Money Laundering Regulations 2007 możemy zatem wymagać od Ciebie dostarczenia nam kompletnych informacji pozwalających nam na zweryfikowanie Twojego adresu zamieszkania i danych osobowych w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. W tym celu możemy poprosić Cię o kopię dowodu tożsamości zawierającego aktualną fotografię, takiego jak paszport. Firma TransferGo zastrzega sobie prawo do dostępu do różnych baz danych rządowych i prywatnych, a także agencji kredytowych, które mogą przechowywać kopie tych danych w celu zweryfikowania Twoich danych na potrzeby identyfikacji elektronicznej. Jeśli te bazy zawierają informacje pasujące do podanych przez Ciebie danych, wówczas nie będziemy oczekiwać od Ciebie kopii dowodu tożsamości zawierającego aktualną fotografię.

7. Ochrona danych osobowych

Wszelkie informacje, które nam przekazujesz w celu umożliwienia nam realizowania naszej Usługi są chronione na mocy ustawy o nazwie Data Protection Act 1998. Zgadzasz się na korzystanie przez TransferGo z tych danych osobowych na potrzeby realizacji naszych usług, szacując samodzielnie ryzyko związane z naszymi Usługami dla celów określonych w naszych Warunkach świadczenia usług i w celu umożliwienia firmie TransferGo wyegzekwowania w razie potrzeby swoich praw wynikających z Warunków świadczenia usług. Musisz zarazem mieć świadomość, że jeśli otrzymamy żądanie udostępnienia danych od policji lub jakiegokolwiek innego rządowego lub regulacyjnego organu prowadzącego postępowanie o podejrzenie nielegalnej działalności lub po otrzymaniu nakazu sądowego, to możemy takowe informacje dotyczące Twoich działań podczas korzystania z naszej witryny internetowej udostępnić. Zastrzegamy sobie w razie naszego uzasadnionego uznania prawo do ujawnienia szczegółów dotyczących korzystania z Usługi w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym dotyczących korzystania przez Ciebie lub kogokolwiek pod Twoim nadzorem z witryny internetowej czy innych kwestii określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub w inny sposób. Firma TransferGo przetwarza wszystkie informacje zgodnie z naszą polityką prywatności. Kopię polityki prywatności można uzyskać na życzenie pod adresem: [hello@TransferGo.com].

8. Ograniczenia odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma TransferGo, dostawcy usług lub ich spółki zależne, urzędnicy, agenci, partnerzy lub pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub moralne straty wykraczające poza wartość 500,00 GBP (w postaci wartości dodanej do zwrotu kwoty transakcji i opłaty transakcyjnej). TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez zleceniodawcę powstałe na skutek opóźnienia w komunikacji lub realizacji wszelkich instrukcji lub transakcji z jakiegokolwiek powodu wynikającego wskutek okoliczności, których nie można przypisać firmie TransferGo lub będących poza kontrolą TransferGo, takich jak awarie systemów operacyjnych, wszelkiego rodzaju awarie techniczne, powodzie, pożary i inne klęski żywiołowe, ograniczenia natury prawnej, zakłócenia pracy sieci telekomunikacyjnej lub awarie tejże sieci, błędy oprogramowania lub sprzętu, problemy natury pracowniczej, strajk lub jakiekolwiek inne powody będące poza kontrolą firmy TransferGo.

9. Własność intelektualna i prawa autorskie

Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz to, że wszystkie prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z projektem, układem, procesami, funkcjami, danymi i treściami w niniejszej witrynie internetowej są własnością firmy TransferGo, jej dostawców danych lub licencjodawców. Witryna jest własnością i jest zarządzana przez TransferGo. Żadna część witryny, jej treść lub którykolwiek element jej oprogramowania podstawowego i baz danych nie mogą być kopiowane lub powielane, przekazywane osobom trzecim, poddawane procesor reverse engineeringu, dekompilowane lub wykorzystywane do tworzenia projektów pochodnych (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej) bez uprzedniego uzyskania zgody firmy TransferGo wyrażonej na piśmie. Jesteś uprawniony wyłącznie do przeglądania i zapisywania kopii poszczególnych stron do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Ponadto zobowiązujesz się nie używać żadnych robotów, spiderów lub innych zautomatyzowanych urządzeń pozwalających na uzyskanie dostępu do Usługi; usuwania ani zmiany informacji na temat autorów, znaków towarowych, innych praw własności lub legendy wyświetlanej na niniejszej witrynie internetowej (lub w jej postaci drukowanej).

10.Procedura reklamacji

Firma TransferGo celuje w zapewnienie najwyższego możliwego poziomu obsługi klienta. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, TransferGo zawsze podejmie starania mające na celu rozwiązanie danego problemu w tak szybki i skuteczny sposób, jak to tylko jest możliwe. Kopię naszych procedur reklamacyjnych można uzyskać na życzenie pod adresem: [hello@TransferGo.com]. W mało prawdopodobnym przypadku niezadowolenia z poziomu świadczonych przez nas usług, zgodnie z procedurami reklamacyjnymi TransferGo wymagamy w pierwszej kolejności poinformowania nas o swoim zażaleniu tak szybko, jak to tylko możliwe, w formie pisemnej wysłanej pocztą elektroniczną na adres [hello@TransferGo.com]. W przypadku gdy pierwotny zarzut ma postać werbalną, musi zostać potwierdzony natychmiast poprzez reklamację pisemną. Potwierdzimy otrzymanie skargi w ciągu 2 dni roboczych. Rozpatrzymy przesłaną do nas reklamację i udzielimy odpowiedzi na temat wstępnych wyników naszych badań nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty jej otrzymania. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez nas Twojej reklamacji lub jego rezultatów, to masz prawo skierować skargę do Financial Ombudsman Service pod adresem South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londyn E14 9SR, nr telefonu: 0800 0234 567, adres e-mail: complaint.info @ financial-ombudsman.org.uk.

11. Zmiany w Warunkach świadczenia usług

Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą się zmieniać od czasu do czasu, na przykład w celu zapewnienia zgodności ze zmianami w obowiązujących przepisach lub wymogach prawnych, czy też ze względu na zmiany warunków panujących na rynku. Firma TransferGo poinformuje Cię o wszelkich zmianach w Warunkach świadczenia usług drogą e-mailową i / lub umieszczając stosowne zawiadomienie w naszej witrynie internetowej. Firma TransferGo daje po opublikowaniu zawiadomienia 30 dni na wniesienie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian. O ile zmiany te nie zostaną przez Ciebie odrzucone w podanym okresie, zostaną potraktowane jako zaakceptowane. Jeśli zmiany zostaną przez Ciebie odrzucone, zawarta uprzednio umowa zostanie automatycznie uznana za zakończoną. TransferGo poinformuje również o dacie, od której każda zmiana będzie obowiązywać ("data wejścia w życie"). Zmiany wprowadzone do naszych Warunków świadczenia usług zwykle mają zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych po tej dacie wejścia w życie, ale mogą mieć również zastosowanie w przypadku usług świadczonych przed datą wejścia zmian w życie, jeśli takie posunięcie jest wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi lub wymogami regulacyjnymi.

12. Brak doradztwa finansowego

Usługi świadczone oraz informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią porady inwestycyjnej ani finansowej. Żadne sformułowania w niej zawarte nie powinny być w żadnym stopniu traktowane jako doradztwo natury powierniczej, finansowej lub innego rodzaju relacji doradczej między firmą TransferGo i Tobą lub inną stroną trzecią. Wszelkie komentarze i wypowiedzi nie stanowią rekomendacji na temat tego, że dana opcja jest działaniem odpowiednim w Twoim przypadku i nie powinny być traktowane jako jakikolwiek rodzaj porady inwestycyjnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych na podstawie wszelkich raportów lub informacji należy najpierw zapoznać się ze wszelkimi odpowiednimi dokumentami i przeprowadzić własne badania dotyczące dokładności, rzetelności i kompletności prezentowanych informacji. Należy również zasięgnąć fachowej, profesjonalnej porady na temat dostępnej oferty na tle konkretnych okoliczności finansowych i sprecyzowanych potrzeb inwestycyjnych.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje, materiały, porady, sugestie, ilustracje, powiadomienia i okólniki prezentowane na niniejszej witrynie internetowej określane są łącznie jako "treści". Firma TransferGo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia, nieścisłości, błędy typograficzne itp. w publikowanych treściach, ani nie udziela żadnych gwarancji ani też oświadczeń dotyczących treści udostępnianych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. TransferGo odrzuca wszelkie zobowiązania w stosunku do publikowanych treści. Wszelkie działania oparte na podstawie wyżej wymienionych treści podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. TransferGo zastrzega sobie prawo do zmiany jakiejkolwiek części publikowanych treści według własnego uznania, za każdym razem gdy będzie to wymagane. Zawartość tej witryny internetowej nie może być wyświetlana lub drukowana w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy TransferGo.

14.Jurysdykcja

Niniejsze Warunki świadczenia usług są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim, a wszelkie potencjalne spory oparte o zapisy niniejszych Warunków świadczenia usług zostaną rozstrzygnięte przez sądy w Anglii i Walii. Oryginalna treść naszych Warunków świadczenia usług powstałą w języku angielskim, który jest również obowiązującym językiem umowy. Cała komunikacja między nami a Tobą realizowana jest w języku angielskim. Jeżeli nasze Warunki świadczenia usług zostaną przetłumaczone na jakikolwiek inny język, to oryginalna, angielska wersja tego dokumentu stanowi wersję nadrzędną, zastępującą wszelkie tłumaczenia.

15. Definicje

W treści niniejszych Warunków świadczenia usług: "Usługi" oznaczają wszystkie usługi płatnicze i produkty pokrewne dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej. "Nadawca" oznacza osobę, która korzysta z tej Usługi w celu przesłania pieniędzy. "Odbiorca" oznacza osobę otrzymującą pieniądze przesłane za pośrednictwem Usługi. "Kraj docelowy" oznacza kraj, w którym Odbiorca otrzymuje pieniądze wysłane za pośrednictwem Usługi. "Transakcja" oznacza konkretne zlecenie przesłania pieniędzy za pośrednictwem Usługi. "Kwota transakcji" oznacza kwotę pieniędzy, którą Nadawca chce przesłać Odbiorcy, z wyłączeniem wszelkich obowiązujących opłat i przed każdą operacją przeliczenia waluty. "Instrument płatniczy" oznacza ważny sposób realizacji płatności, taki jak rachunek bankowy, karta debetowa lub karta kredytowa. "Kwota do wypłaty " oznacza kwotę pieniędzy wypłaconych Odbiorcy, po wszystkich operacjach przeliczenia walut, z wyłączeniem podatków lokalnych. "Opłata transakcyjna" oznacza prowizje oraz wszelkie dodatkowe opłaty mające zastosowanie do każdej realizowanej transakcji. "Dostawca usługi" oznacza bank lokalny, instytucję wymiany pieniędzy lub innych usługodawców zewnętrznych w kraju docelowym, z którymi współpracuje TransferGo w ramach świadczenia Usługi. "Weryfikacja" oznacza konieczność przejścia przez proces weryfikacji w celu ustalenia tożsamości Nabywcy przez firmę TransferGo. "Witryna" oznacza każdy adres URL, taki jak www.TransferGo.Com wykorzystywany przez nas do realizacji Usługi. "Hasło" oznacza sekretne hasło podane przez użytkownika w momencie rejestracji w witrynie. "Data wejścia w życie" oznacza datę, od której nasze Warunki świadczenia usług stają się obowiązujące.

16. Dane kontaktowe

Siedziba firmy: TransferGo Ltd
Adres: 9. piętro, 107 Cheapside, EC2V 6DN Londyn, Wielka Brytania
Firma zarejestrowana w Anglii i Walii
Nr rejestracyjny 07914165
Adres e-mail: [hello@transfergo.com]

Your happiness team:

Marta

Andzej

Justina

Victoria

`

Przesyłaj pieniądze taniej już teraz

Wyślij pieniądze
Oparte na technologii Zendesk