Czy mogę mieć więcej niż jedno konto? Czy mogę mieć więcej niż jedno konto?

Czy mogę mieć więcej niż jedno konto?