Potwierdzenie adresu

Facebook
Facebook
  • Zaktualizowano

Potwierdzenie adresu jest ważnym środkiem zapobiegającym oszustwo, który pomaga nam chronić Twoje pieniądze i przestrzegać przepisów HMRC, FCA i BOL. Poprosimy Cię o dostarczenie dowodu adresu, jeśli nie będziemy mogli użyć naszej magiii, aby go zweryfikować.

Kiedy nadejdze czas by potiwerdzić Twój adres, otrzymasz email i powiadomienie z profilu TransferGo.


Możesz potwierdzić adres zamieszkania przedstawiając czytelną kopię następujących dokumentów:

Rachunek za media

 • rachunek za gaz / rachunek za energię elektryczną / rachunek za wodę / rachunek za telefon stacjonarny / rachunek za podatek komunalny  (z terminem ważności do 3 miesięcy od dnia wydania).

 • rachunek za telewizję kablową (jeżeli obejmuje telefon stacjonarny, z terminem ważności do 3 miesięcy od dnia wydania).

 • powiadomienie o przedłużeniu abonamentu telewizyjnego (z terminem ważności do 3 miesięcy od dnia wydania).

 

Pismo z instytucji rządowej

 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych / Skarbu Państwa / Urzędu Skarbowego i Celnego / państwowej służby zdrowia (NHS) / itp. (z terminem ważności do 6 miesięcy od dnia wydania).

 • wyciąg z konta (w formie papierowej, a nie wersji elektronicznej; z terminem ważności do 3 miesięcy od dnia wydania).

 • prawo jazdy wydane w Wielkiej Brytanii (wiemy, że na tym dokumencie nie ma daty, ale to nie będzie problemem). Pamiętaj, że jeżeli przedstawisz prawo jazdy jako potwierdzenie adresu, będziesz musiał/-a przedstawić inny dokument w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

 

Karta pobytu

Mogą zostać zaakceptowane tylko ważne karty wydane w UE / EOG. Pozwolenia wydane w Wielkiej Brytanii nie mogą zostać zaakceptowane. Tymczasowe pozwolenie na pobyt może zostać potwierdzone tylko dla osób mieszkających w Polsce.

 

Przykłady akceptowanych dokumentów:

Potwierdzenie adresu powinno zawierać:

 • Twoje pełne imię, nazwisko i adres

 • Nazwę instytucji

 • Datę wydania (według wymagań)

  Prosimy się upewnić, że załadowana kopia jest dobrej jakości i wszystkie informacje oraz cztery rogi dokumentu są w pełni widoczne. 

Te czynności pozwalają nam chronić dane oraz transakcje.