Maksājumu ierobežojumi maksājot uz debetkarti/kredītkarti
Nosūtot naudu uz debetkarti/kredītkarti, ir noteikti daži ierobežojumi v...
Alexandra C. Alexandra C.
Kad mans saņēmējs saņems naudu?
Sūtot uz debetkarti/kredītkarti, saņēmējs saņems naudu, pamatojoties uz ...
Alexandra C. Alexandra C.
Kas ir Pay2card (maksājums uz karti)?
Ar maksājumiem uz kartijums ir iespēja sūtīt naudu saņēmējiem, izmantojo...
Alexandra C. Alexandra C.