Maksājumu vietnes darbībai atļauja saņemta no AK Finanšu pakalpojumu iestādes. Uzzināt vairāk

Palīdzība
E-pasts

Rakstiet mums uz hello@transfergo.com un mēs ar prieku Jums palīdzēsim.

Tālrunis

Sazinieties ar mums, zvanot klientu apkalpošanas nodaļas darba laikā.

Sazinieties ar mums
Facebook

Esam arī facebook. Droši nosūtiet mums ziņu!

Facebook
Klientu apkalpošanas nodaļas darba laiks: pirmdiena - piektdiena, no 7:00 AM - 4:00 PM (GMT)

TransferGo Noteikumi un Nosacījumi (Līdz 2018-12-09)

Laipni lūgti TransferGo! Šie Noteikumi un nosacījumi reglamentē nosacījumus, saskaņā ar kuriem Jūs varat piekļūt un izmantot šo Tīmekļa vietni un ar to saistītos Pakalpojumus (kopā saukti „Pakalpojums”). Piekļūstot tam, reģistrējoties un izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus. Ja Jūs nevēlaties ievērot Noteikumus un nosacījumus, nemēģiniet piekļūt, nereģistrējieties un neizmantojiet Pakalpojumu. Šajos  Noteikumos un nosacījumos lietotie termini „TransferGo”, „mēs”, „mums” un „mūsu” attiecas uz TransferGo Ltd līdztekus tā darbiniekiem, direktoriem, pārņēmējiem, filiālēm un cesionāriem. Termini „Jūs” un „Jūsu” attiecas uz Pakalpojuma lietotājiem, vai tie būtu Sūtītāji un Saņēmēji, vai šīs Tīmekļa vietnes apmeklētāji.

1. Pakalpojuma būtība
TransferGo Ltd (uzņēmuma reģistrācijas numurs 07914165) ir uzņēmums, kas reģistrēts Anglijā un Velsā, ar juridisko adresi 9th floor, 107 Cheapside, EC2V 6DN, London, United Kingdom. TransferGo ir saņēmusi Apvienotās Karalistes Finanšu tirgu uzraugošās iestādes FCA (Financial Conduct Authority) atļauju (reģistrācijas numurs 600886) veikt maksājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Maksājumu pakalpojumu direktīvu 2009/110/EK un Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas dienesta HMRC (HM Revenue & Customs) licenci (licences numurs 12667079) kā naudas nosūtītājs. TransferGo ir tikai maksājumu Pakalpojumu sniedzējs - mūsu pamatdarbības veids ir naudas pārskaitījumu veikšana un pakalpojumu sniegšana starptautisku ārvalstu valūtas maksājumu veikšanai. Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām izmantot Pakalpojumu tikai naudas nosūtīšanai personām, kuras Jūs personīgi pazīstat. Ja Jūs vēlaties izmantot Pakalpojumu, lai veiktu maksājumu trešajām personām par precēm un pakalpojumiem, Jūs apzināties, ka TransferGo neuzrauga un nav atbildīgs šādu preču vai pakalpojumu kvalitāti, drošību, likumību vai piegāde, un, veicot šādu Pakalpojuma izmantošanu, Jūs pilnībā uzņematies ar to saistīto risku.

2. Piekļuve Pakalpojumam
Lai Jūs būtu tiesīgs saņemt mūsu Pakalpojumu, Jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, kā arī Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts iedzīvotājam. Jums ir jābūt iespējai slēgt juridiski saistošus līgumus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Var tikt piemēroti arī citi ierobežojumi. TransferGo vienmēr slēgs līgumu ar Jums kā pilnvarnieku un strādās ar Jums tikai uz izpildes pamata. Mūsu Noteikumi un nosacījumi ir piemērojami visām Transakcijām. Iesniedzot Transakciju, Jūs pieprasāt, lai mēs to apstrādātu Jūsu vārdā; mēs varam pieņemt vai noraidīt šo pieprasījumu pēc mūsu ieskatiem un no mūsu uzņēmējdarbības viedokļa. Taču, ja mēs izlemsim neapstrādāt šo Transakciju, mēs nekavējoties informēsim Jūs  par šo lēmumu un atmaksāsim mums iemaksāto naudu.

3. Tīmekļa vietne

Vairumā Tīmekļa vietnes zonu Jūs varēsiet piekļūt informatīviem materiāliem, neizejot reģistrācijas procesu. Noteiktas Tīmekļa vietnes zonas kļūs Jums pieejamas tikai reģistrējoties. Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet lietotāja vārdu un Paroli, kas ļaus Jums piekļūt personīgai Tīmekļa vietnes zonai un izmantot Pakalpojumu. Jūs piekrītat sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kā tas prasīts Tīmekļa vietnes reģistrācijas formā, un atjaunināt šo informāciju, lai tā jebkurā brīdī būtu patiesa un pilnīga. Jūs informēsiet TransferGo, tiklīdz konstatēsiet jebkādas kļūdas Jūsu sniegtajā informācijā. Vienīgi Jūs  būsiet pilnībā atbildīgs par visu to Jūsu lietotājvārdu un Paroļu slepenību un konfidencialitāti, kas ļauj Jums piekļūt TransferGo Tīmekļa vietnei. TransferGo būs tiesīgs uzskatīt, ka ikvienam, kurš izmanto lietotājvārdu un Paroli, ir Jūsu piešķirtas, pilnas tiesības to darīt, un neuzņemas nekādu atbildību par ļaunprātīgu izmantošanu vai neautorizētu piekļuvi, izņemot gadījumus, kad izmantošanu ir veikuši TransferGo darbinieki, vai, ja Jūs esat paziņojis TransferGo par līguma izbeigšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

4. Maksājums

Nosūtot naudu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs esat atbildīgs par to, lai pirms iesniegšanas pārliecinātos, ka visa Transakcijas informācija ir precīzi norādīta. Pēc Transakcijas iesniegšanas apstrādei parasti nav iespējams mainīt kādu tās informācijas daļu. Lai iesniegtu jaunu Transakciju, Jums ir jāsniedz maksājuma norādījumi tiešsaistē, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni. TransferGo sniegs Jums valūtas kursu, Transakcijas summu un izmaksas summu. Mēs arī ģenerēsim unikālu Transakcijas identifikācijas numuru un finansēšanas norādījumus. Jūs piekrītat samaksāt mums Transakcijas komisiju (turpmāk tekstā „Transakcijas komisija”) papildus Transakcijas summai par katru Jūsu iesniegto Transakciju. Transakcijai var tikt piemērota arī papildu maksa. Jūs piekrītat veikt kopējo maksājumu (Transakcijas komisiju, kā arī Transakcijas summu) uz mūsu bankas kontu ne vēlāk kā līdz 24:00 tajā pašā dienā, ja vien TransferGo nenosaka citādi. Ja Jūs iesniedzat Transakciju, kas TransferGo rada komisiju saistības, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar atgrieztu maksājumu vai citām komisijām, Jūs piekrītat mums atlīdzināt visas šādas komisijas. Lai mēs varētu no Jums iekasēt apmaksu, Jūs autorizējat mūs piekļūt, iekasēt un debetēt līdzekļus no jebkuriem maksāšanas līdzekļiem, kurus Jūs mums sniedzat saistībā ar Jūsu veikto šī Pakalpojuma lietošanu (katrs saukts „Maksāšanas līdzeklis”, tai skaitā, piemēram, Jūsu kredītkarte, debetkarte, PayPal konts vai bankas konts). Ja nav iespējams iekasēt apmaksu vai tās summa ir nepietiekoša, Jūs atļaujat mums mēģināt vēl vienu vai vairākas reizes, izmantojot to pašu vai citu Maksāšanas līdzekli. Piemēram, ja Transakcijas iesniegšanas brīdī Jūsu bankas kontā nepietiek līdzekļu, mēs varam vēlāk vēlreiz mēģināt debetēt Jūsu bankas kontu vai iekasēt maksu no Jūsu kredītkartes. Jūs apliecināt un garantējat, ka esat likumīgs Jūsu Maksāšanas līdzekļa (-u) īpašnieks. Tiklīdz mēs saņemsim līdzekļus mūsu kontā, tie pēc konvertācijas veikšanas uz Saņēmēja valūtu tiks divu darbdienu laikā ieskaitīti Saņēmēja kontā (visas sestdienas, svētdienas, kā arī Apvienotās Karalistes un Lietuvas svētku dienas tiek izslēgtas no darba dienu aprēķina). TransferGo nav atbildīgs par kavējumiem, kas var rasties iztrūkstoša Transakcijas atsauces numura dēļ elektroniskā pārskaitījuma instrukcijās. Jūs apliecināt un garantējat, ka esat likumīgs jebkurai, Jūsu paziņotai maksāšanas metodei pievienotā bankas konta īpašnieks. Kad Jūs veicat Transakcijas maksājumu vienā valūtā, savukārt Saņēmējam tiek veikta izmaksa citā valūtā, radīsies starpība starp valūtas kursu, par kuru mēs iegādājamies ārvalstu valūtu, un valūtas kursu, kas tiks noteikts Jums. TransferGo un tā Pakalpojumu sniedzēji parasti šādos gadījumos gūst nelielu peļņu. Konkrētajā dienā un laikā veiktajiem valūtas konvertācijas darījumiem tiek piemērots Tīmekļa vietnē norādītais valūtas konvertācijas kurss. Tas nekādā gadījumā nenorāda un negarantē valūtas konvertācijas kursu, kas patiesībā kādā nākotnes datumā un laikā tiks piemērots Jūsu iniciētajam pārskaitījumam. TransferGo nenes atbildību par komisijām vai citām izmaksām, kas Jums var rasties, izmantojot konkrēto Maksāšanas līdzekli Transakcijas finansēšanai. Tās ietver, bet neaprobežojas ar neautorizēta overdrafta maksu, ko bankas var piemērot, ja Jūsu bankas kontā nav pietiekošs līdzekļu daudzums, vai „skaidrās naudas avansa” maksu un papildu procentu likmi, kurus var piemērot kredītkaršu izsniedzēji, ja viņi uzskata šī Pakalpojuma izmantošanu par skaidras naudas darījumu, nevis pirkuma darījumu. Bankas ir noteikušas elektronisko maksājumu saņemšanas un nosūtīšanas beigu laikus. Tādēļ TransferGo neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem turpmāko maksājumu kavējumiem, kas saistīti ar novēlotu līdzekļu ieskaitīšanu kontā vai izraudzītās bankas maksājumu beigu laiku instrukcijām. TransferGo nenes atbildību par jebkādām maksām, ko Saņēmēja banka piemēro par līdzekļu saņemšanu Saņēmēja bankas kontā. Jums ir jāsazinās ar Saņēmēja banku, lai iegūtu informāciju par visām šāda veida maksām. Jums nav tiesību saņemt jebkādus procentus par laika periodu, kamēr līdzekļi, kas turpmāk tiks pārskaitīti, atrodas Bankā vai gaida pārskaitījumu, vai ir pārskaitījuma procesā, vai par jebkuru citu periodu. TransferGo var jebkurā laikā un pēc mūsu pašu ieskatiem ierobežot pārskaitāmo summu vai nu, uz vienas Transakcijas vai kopējās pārskaitījumu summas pamata.

5. Atcelšana un naudas atmaksa

Lūdzu, dariet mums zināmu, ja, izmantojot Pakalpojumu, Jums rodas kādas problēmas. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju šo Noteikumu un nosacījumu apakšā. Jums ir tiesības atsaukt vienošanos ar mums pēc tam, kad jau esat iesniedzis Transakciju. Šis atteikuma tiesības turpinās līdz pat četrpadsmit dienām pēc tam, kad esat iesniedzis Transakciju, vai līdz brīdim, kad mēs esam izpildījuši savas saistības, samaksājot Izmaksas summu Saņēmējam, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.Ja Jūs izmantojat savas atteikuma tiesības saskaņā ar šo klauzulu, mēs varam iekasēt  atcelšanas maksu. Mēs izskatīsim Jūsu rakstisko naudas atmaksas pieprasījumu (kas iesniegts pa epastu vai pastu, izmantojot šo Noteikumu un nosacījumu apakšā esošo kontaktinformāciju), ja Jūs esat sniedzis Sūtītāja vārdu un uzvārdu, adresi un tālruņa numuru līdztekus Transakcijas identifikācijas numuram, Transakcijas summai un naudas atmaksas pieprasījuma iemeslam. Visas naudas atmaksas summas tiks ieskaitītas atpakaļ tajā pašā Maksāšanas līdzeklī, kas tika izmantots, lai finansētu šo Transakciju, kā arī tajā pašā valūtā. Veicot naudas atmaksu, netiek veikta iespējamo, starplaikā notikušo valūtas kursa svārstību korekcija. Sniedzot Jums naudas atmaksu, mēs atmaksāsim tikai Transakcijas summu, ja tā nav tikusi izmaksāta Saņēmējam (šādā gadījumā mēs atcelsim arī neapstiprināto Transakciju); pretējā gadījumā mēs atmaksāsim tikai Transakcijas komisiju.

6. Informācijas apkopošana

Apvienotās Karalistes likums pieprasa visām finanšu iestādēm palīdzēt cīņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, iegūstot, pārbaudot, un dokumentējot visu klientu identifikācijas informāciju. Saskaņā ar mūsu pienākumiem, kurus nosaka 2007. gada Naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi, mēs varam Jums pieprasīt sniegt mums pietiekamu personīgo informāciju, lai ļautu mums pārbaudīt Jūsu dzīvesvietas adresi un personas datus un apstiprinātu Jūsu personību. Mēs varam arī pieprasīt iesniegt personu apliecinošu dokumentu ar fotoattēlu, tādu kā pases kopija, kas apliecinātu Jūsu personību. TransferGo patur sev tiesības piekļūt dažādām valsts un privātām datubāzēm un kredītinformācijas aģentūrām, kas var glabāt minēto informāciju, lai pārbaudītu Jūsu informāciju elektroniskās identifikācijas nolūkā. Ja kādas no datubāzēm sniedz atbilstību Jūsu sniegtai informācijai, tad mums, iespējams, nebūs jāpieprasa Jūsu personu apliecinoša dokumenta ar fotoattēlu iesniegšana.

7.Datu aizsardzība
Jebkura informācija, kuru Jūs  sniedzat, lai ļautu mums sniegt mūsu Pakalpojumus, ir aizsargāta ar 1998. gada Datu aizsardzības likumu. Jūs  piekrītat, ka TransferGo var izmantot šos personas datus, lai sniegtu savus Pakalpojumus, lai izvērtētu savu Pakalpojumu sniegšanas risku, kā arī mērķiem, kas aprakstīti mūsu Noteikumos un nosacījumos, un lai ļautu TransferGo īstenot tā tiesības saskaņā ar mūsu Noteikumiem un nosacījumiem, ja nepieciešams. Jums jāņem vērā, ka: ja policija vai jebkura regulatīvā vai valsts iestāde ir mums lūgusi vai pieprasījusi izmeklēt aizdomas par nelikumīgām darbībām vai, saņemot tiesas rīkojumu, sniegt Jūsu personas datus un/vai informāciju par Jūsu darbībām mūsu Tīmekļa vietnē, mēs to darīsim; un mēs paturam sev tiesības pēc saviem ieskatiem publiskot informāciju par Jūsu veikto Tīmekļa vietnes izmantošanu attiecībā uz jebkuru, vai jebkuru apdraudētu tiesvedību, kas saistīta ar Jūsu veikto vai jebkuras citas, Jūsu pakļautībā esošas personas veikto Tīmekļa vietnes izmantošanu, vai tas būtu saistībā ar jautājumiem, kas izklāstīti šajos Noteikumos un nosacījumos, vai citādi. TransferGo apstrādā visu Jūsu informāciju saskaņā ar mūsu privātuma politiku. Privātuma politikas kopiju var saņemt, pieprasot to pa epastu [hello@transfergo.com].

8. Atbildības ierobežojumi

Nekādā gadījumā TransferGo, Pakalpojumu sniedzēji vai to attiecīgie meitasuzņēmumi, amatpersonas, aģenti, partneri vai darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem, izrietošiem vai ar soda sankcijām saistītiem zaudējumiem par summu virs £500,00 (papildus atmaksātai Transakcijas summai un Transakcijas komisijai). TransferGo neatbild par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas klientam rodas dēļ jebkādu instrukciju un Transakciju komunicēšanas vai izpildes kavēšanās jebkādu iemeslu dēļ, kas izriet no apstākļiem, kuri nav attiecināmi uz TransferGo vai atrodas ārpus TransferGo varas, tādiem kā operētājsistēmu atteice, jebkāda veida tehniskās kļūmes, stihiskās nelaimes, plūdi, ugunsgrēki un citas dabas katastrofas, juridiski ierobežojumi, telekomunikāciju tīklu defekti vai datortīkla kļūmes, programmatūras vai tehniskā nodrošinājuma kļūmes, darbaspēka problēmas, streiki vai jebkāds cits iemesls, kas atrodas ārpus TransferGo varas.

9. Intelektuālais īpašums un autortiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka visas autortiesības, datu bāžu tiesības un jebkuras citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pastāv Tīmekļa vietnes dizaina, izvietojuma, procesu, funkciju, datu un satura ziņā, ir TransferGo, tās informācijas sniedzēju vai licences devēju īpašums. Tīmekļa vietne pieder, un to pārvalda TransferGo. Nevienu vietnes daļu, tās saturu vai jebkuru tās pamatā esošo programmatūru vai datu bāzes nav atļauts kopēt vai atveidot, kopīgot ar trešajām pusēm, veikt tās reverso inženieriju un reverso montēšanu vai izmantot, lai izveidotu jebkādu atvasinātu darbu (fiziskā vai elektroniskā formā), bez iepriekšējas, rakstiskas TransferGo piekrišanas. Jums ir atļauts vienīgi aplūkot un saglabāt šīs Tīmekļa vietnes lapu kopiju Jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Jūs turklāt piekrītat neizmantot nekāda veida tīmekļa robotus, rāpuļprogrammas, rasmotājprogrammas vai citas automatizētas ierīces, lai piekļūtu Pakalpojumam; vai, lai atceltu vai mainītu autoru, preču zīmi vai citus autortiesību paziņojumus un leģendu, kas norādīti šajā Tīmekļa vietnē (vai tās izdrukās).

10. Sūdzības

TransferGo cenšas nodrošināt augstāko, iespējamo klientu apkalpošanas līmeni. Ja Jums rodas kāda problēma, TransferGo vienmēr centīsies to atrisināt tik ātri un efektīvi, cik vien iespējams. Mūsu sūdzību izskatīšanas procedūras ir pieejamas uz pieprasījuma, nosūtot epastu uz [hello@transfergo.com]. Maz ticamajā gadījumā, kad esat neapmierināts ar mūsu Pakalpojumu, pirmkārt, saskaņā ar mūsu sūdzību izskatīšanas procedūrām, TransferGo lūdz Jūs informēt mūs par sūdzību rakstveidā, nosūtot epastu uz [hello@transfergo.com], cik ātri vien iespējams. Ja sākotnējā sūdzība ir mutiska, tad vēlāk tā ir jāpapildina ar rakstisku sūdzību. Mēs paziņosim par Jūsu sūdzības saņemšanu 2 darba dienu laikā. Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību un sazināsimies ar Jums, paziņojot mūsu izmeklēšanas sākotnējos rezultātus, ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc Jūsu sūdzības saņemšanas. Ja Jūs neesat apmierināts ar to, kādā veidā mēs risinājām Jūsu sūdzību, vai ar izmeklēšanas rezultātiem, tad Jums ir tiesības nodot Jūsu sūdzību Finanšu ombuda dienestam, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, tālruņa numurs: 0800 0234 567, epasts: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

11. Noteikumu un nosacījumu izmaiņas

Šie Noteikumi un nosacījumi var laiku pa laikam mainīties, piemēram, lai atbilstu likumu vai normatīvo aktu izmaiņu prasībām vai sakarā ar tirgus apstākļu izmaiņām. TransferGo informēs Jūs par visām izmaiņām mūsu Noteikumos un nosacījumos rakstiskā veida, izmantojot epastu un/vai ievietojot paziņojumu mūsu Tīmekļa vietnē. TransferGo sniegs Jums 30 dienu periodu pirms izmaiņu veikšanas, lai izteiktu iebildumus. Ja vien minētajā periodā Jūs nenoraidīsiet šos grozījumus, tad tiks uzskatīts, ka Jūs tos pieņemat. Ja izmaiņas tiks noraidītas, tad šis līgums tiks uzskatīts par izbeigtu. TransferGo arī informēs Jūs par datumu, no kura jebkādas izmaiņas stājas spēkā (saukts „Spēkā stāšanās datums”). Mūsu Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas parasti attiecas tikai uz pēc Spēkā stāšanās datuma sniegtajiem Pakalpojumiem, taču ir attiecināmas arī uz pirms Spēkā stāšanās datuma sniegtajiem Pakalpojumiem, kad to TransferGo pieprasa likuma vai normatīvo aktu prasības.

12. Finanšu konsultāciju nesniegšana

Sniegtais Pakalpojums un informācija, kas ietverta šajā Tīmekļa vietnē, nav uzskatāmi par investīciju vai finanšu konsultācijām, un nekas, kas attiecas uz informācijas sniegšanu šajā dokumentā, nedrīkst tikt tulkots kā uzticības, finansiālu vai citu konsultatīvo attiecību izveidošana starp TransferGo un Jums vai jebkuru citu trešo personu. Jebkādi komentāri vai paziņojumi nav konkrētas rīcības ieteikums, kas būtu piemērota Jums, un nebūtu jāuzskata par ieguldījumu konsultāciju. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu veikšanas, balstoties uz jebkādu pārskatu vai sniegto informāciju, Jums ir jāizlasa visu attiecīgo, sniegto informāciju un pašam jāveic sava izpēte par šīs informācijas precizitāti, uzticamību un pilnīgumu. Jums vajadzētu arī lūgt ekspertu profesionālo padomu par šo piedāvājumu, ņemot vērā Jūsu specifiskos finanšu apstākļus un ieguldījumu vajadzības.

13. Atruna
Informācija, informatīvie materiāli, padomi, ieteikumi, ilustrācijas, paziņojumi un apkārtraksti, kas šeit uzrādīti, šīs Tīmekļa vietnes ietvaros tiek kopā saukti „Saturs”. TransferGo neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām Satura kļūdām, izlaidumiem, neprecizitātēm, tipogrāfijas kļūdām u.c. Satura trūkumiem, nedz arī sniedz kādas garantijas vai apliecinājumus par jebkādu Saturu, kas sniegts, izmantojot šo Tīmekļa vietni. TransferGo atsakās no visām saistībām attiecībā uz Saturu. Veicot jebkādas darbības, kas balstītas uz minēto Saturu, Jūs uzņematies pilnu risku un atbildību. TransferGo patur sev tiesības mainīt jebkādu minētā Satura daļu pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā, kā un kad tas nepieciešams. Šīs Tīmekļa vietnes Saturu nedrīkst uzrādīt vai izdrukāt jebkādā veidā, daļēji vai pilnībā, bez iepriekšējas, rakstiskas TransferGo piekrišanas.

14. Likumdošana

Šie Noteikumi un nosacījumi tiks izskatīti un interpretēti atbilstoši Anglijas tiesību aktiem, un jebkādas radušās domstarpības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem tiks izskatītas Anglijas un Velsas tiesas. Mūsu Noteikumi un nosacījumi ir rakstīti angļu valodā, kas ir līguma valoda. Visa savstarpējā saziņa, starp mums un Jums, ir jāveic angļu valodā. Ja tiek veikts mūsu Noteikumu un nosacījumu tulkojums kādā citā valodā, tad Noteikumu un nosacījumu angļu valodas versijai dodama priekšroka pār jebkuru tulkojumu.

Šajos Noteikumos un nosacījumos: „Pakalpojumi” ir visi maksājumu veikšanas pakalpojumi un ar tiem saistītie produkti, kas pieejami, izmantojot šo Tīmekļa vietni; „Sūtītājs” ir kāds, kurš izmanto šo Pakalpojumu, lai nosūtītu naudu; „Saņēmējs” ir kāds, kas saņem naudu, izmantojot šo Pakalpojumu; „Galamērķa valsts” ir valsts, kurā Saņēmējs saņem naudu, izmantojot Pakalpojumu. „Transakcija” ir īpaši norādījumi nosūtīt naudu, izmantojot Pakalpojumu;  „Transakcijas summa” ir naudas summa, kuru Sūtītājs vēlas nosūtīt Saņēmējam, neietverot jebkādas piemērojamās maksas un pirms jebkādas valūtas konvertācijas veikšanas; „Maksāšanas līdzeklis” ir derīgs maksāšanas līdzeklis, tāds kā bankas konts, debetkarte vai kredītkarte; „Izmaksa summa” ir summa, kas tiek izmaksāta Saņēmējam pēc visa veida valūtas konvertāciju veikšanas un neietverot vietējos nodokļus; „Transakcijas komisija” ir komisija un papildu maksas, kas tiek piemērotas katrai Transakcijai; „Pakalpojumu sniedzējs” ir vietējā banka, valūtas maiņas punkts vai citi trešās puses pakalpojumu sniedzēji Galamērķa valstī, ar kuriem TransferGo sadarbojas, sniedzot Pakalpojumu. „Apstiprināt” nozīmē, ka Jums ir jāpabeidz mūsu apstiprināšanas process, lai palīdzētu TransferGo noteikt Jūsu personību; „Tīmekļa vietne” ir jebkurš URL, tāds kā www.transfergo.com, kuru mēs izmantojam, lai sniegtu Jums Pakalpojumus; „Parole” ir slepena parole, kuru Jūs  nosakāt reģistrācijas laikā; „Spēkā stāšanās datums" ir datums, kurā mūsu Noteikumi un nosacījumi stājas spēkā.

15. Kontaktinformācija
Juridiskā adrese: Transfergo Ltd 9th floor 107 Cheapside EC2V 6DN London Reģistrēts Anglijā un Velsā, reģistrācijas numurs 07914165 epasts: [hello@transfergo.com]

Your happiness team:

Marta

Andzej

Justina

Victoria

`

Veikt naudas pārskaitījumu

Nosūtīt naudu
Powered by Zendesk