Naudas ieguves avotu apliecinoši dokumenti

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Updated

Līdzekļu pierādījuma pārskatīšana ir svarīgs krāpšanas apkarošanas pasākums, kas palīdz mums nodrošināt jūsu naudas drošību un ievērot HMRC un FCA noteikumus, kā arī noteikumus, kas nāk no Lietuvas Bankas (BOL) - iestādes, kas ir viena no mūsu uzņēmuma licenču izsniedzējām.

 

Dažreiz mēs varam lūgt jūs iesniegt dokumentus, lai pierādītu savu naudas līdzekļu ieguves avotu par to, no kurienes nāk jūsu līdzekļi. Mūsu klientu atbalsta komanda sazināsies, lai palīdzētu jums ar visiem jautājumiem, kas jums varētu rasties.

 

Lai pierādītu jūsu naudas līdzekļu avotu, mēs lūgsim: 

 

- Banku/uzkrājumu izrakstu (kuros norādīts ienākumu avots un konta atlikums)

 

Turklāt atkarībā no jūsu konkrētā līdzekļu avota var pieņemt šādus dokumentus:

 

- Algas lapiņas (tām jāpievieno detalizēti bankas izraksti, kuros norādīti vismaz trīs mēnešu noguldījumi)

- Aizdevuma līgumi (ja līdzekļu avots ir aizdevums)

- Pārdošanas līgums (ja līdzekļu avots ir pārdošana)

 

Mēs jebkurā laikā varam pieprasīt papildu apliecinošus dokumentus, lai nodrošinātu mūsu platformas drošību.

 

Lūdzu, iesniedziet pilnīgas, kvalitatīvas, lasāmas minēto dokumentu kopijas, jo tas mums palīdzēs paātrināt dokumentu pārskatīšanu.