Naudas ieguves avotu apliecinoši dokumenti

Alexandra C.
Alexandra C.
  • Updated

Naudas ieguves avota pārbaude ir svarīga nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūrā un palīdz mums rūpēties par Jūsu naudas drošību un ievērot HMRC, FCA un BOL noteikumus.

Dažreiz mēs varam jautāt, lai Jūs mums sniegtu papildus dokumentus, kas parāda Jūsu naudas izcelsmes avotu.


Apstiprinot naudas ieguves avotu, lūdzam iesniegt pilnas, labas kvalitātes dokumentu kopijas. Kā naudas ieguves avotu apliecinoši dokumenti tiek pieņemtas:

• Algas lapiņas** kopā ar Jūsu bankas un/vai krājkonta izrakstu, kurš uzrāda naudas ieguves avotu un konta bilanci
• Aizņēmuma līgums (ja naudas ieguves avots ir aizņēmums)
• Pārdošanas līgums (ja naudas ieguves avots ir ieņēmumi no pārdošanas darījuma)
Mēs neapstrādājam pārskaitījumus, ja sūtāt ne savu naudu, tādēļ lūdzam sūtīt tikai savus personīgos naudas līdzekļus.

**Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram pieņemt algas lapiņas bez konta izraksta, kurā redzamas algas iemaksas bankas kontā.

Mēs varam pieprasīt pēc papildus dokumentiem jebkurā brīdī, lai nodrošinātu mūsu servisu drošībā. Šo drošības pasākumu mērķis ir labāk aizsargāt mūsu klientus no krāpniecības.