TransferGo yra registruota mokėjimo paslaugų teikėja prižiūrima FCA ir HMRC. Daugiau

Pagalba
El. paštu

Rašykite mums į  hello@transfergo.com  ir mes mielai Jums padėsime.

Telefonu

Susisiekite su mumis telefonu klientu aptarnavimo skyriaus darbo valandomis.

Susisiekite su mumis
Facebook

Mes esame ir  facebook, tad galite siųsti mums žinutę ten!

Facebook
Mūsų klientų aptarnavimo skyrius dirba pirmadieniais - penktadieniais nuo 7:00 AM iki 4:00 PM (GMT)

TransferGo bendrieji terminai ir sąlygos (Iki 2018-12-09)

Sveiki prisijungę prie TransferGo. Šie bendrieji terminai ir sąlygos reglamentuoja sąlygas, kuriomis su galite gauti prieigą ir naudoti šia internetine svetaine bei paslaugomis, susijusiomis su ja (toliau – „paslauga“). Prisijungdami, registruodamiesi ir naudodamiesi paslauga, Jūs sutinkate su šiais bendraisiais terminais ir sąlygomis. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesijunkite, nesiregistruokite ir nesinaudokite paslauga. Toliau šiame dokumente naudojami terminai „TransferGo“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“ apima UAB TransferGo, įskaitant jos darbuotojus, vadovus, teisių perėmėjus, partnerius ir įgaliotinius. Terminai „Jūs“ ir „Jūsų“ apima paslaugos vartotojus, kurie ja naudojasi kaip siuntėjai, gavėjai ar internetinės svetainės lankytojai.

1.Paslaugų pobūdis

UAB TransferGo (įmonės kodas 07914165) – įmonė įregistruota Anglijoje ir Velse, kurios biuro adresas yra 9 aukštas, 107 Cheapside, EC2V 6DN, Londonas, Jungtinė Karalystė. Finansinio elgesio tarnyba (ang. Financial Conduct Authority, FCA), remdamasi 2009 m. patvirtintomis mokėjimo paslaugų taisyklėmis (registracijos numeris:  600886), yra TransferGo išdavusi leidimą veiklai ir suteikusi mokėjimo paslaugų teikimo licenciją (licencijos numeris 12667079), kur TransferGo yra traktuojamas kaip pinigų persiuntėjas. TransferGo yra tik mokėjimo paslaugų teikėjas, mūsų pagrindinė veikla yra pinigų pervedimas ir mokėjimų užsienio valiuta tarptautiniu mastu paslaugos teikimas. Saugumo sumetimais rekomenduojame pinigus siųsti tik asmenims, kuriuos asmeniškai pažįstate. Jeigu nuspręsite paslauga naudotis atsiskaitydami už prekes ar paslaugas su trečiosiomis šalimis, Jūs pripažįstate, kad TransferGo neturi galios kontroliuoti prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo bei nėra atsakingi už prekių ar paslaugų kokybę, saugumą ir teisėtumą, ir kad Jūs prisiimate visišką atsakomybę naudodami paslaugą atsiskaitymams su trečiosiomis šalimis.

2.Prieiga prie paslaugos

Mūsų paslaugomis gali naudotis tik asmenys sulaukę 18 metų amžiaus, kurie yra Europos Sąjungos (ES) arba Europos Ekonominės Erdvės (EEA) valstybių narių gyventojai. Jūs privalote galėti pasirašyti teisinės sutartis, kurios numatomos įstatymuose. Gali būti taikomi ir kiti apribojimai. TransferGo visada remsis sutartimi ir sprendimus priims vykdydami sutarties sąlygas. Mūsų suformuluoti bendrieji terminai ir sąlygos yra taikomi kiekvienai finansinei operacijai. Atlikdami pinigų pervedimą, Jūs prašote operaciją atlikti Jūsų vardu, todėl mes turime visišką teisę savo nuožiūra priimti arba atmesti tokį prašymą žvelgdami iš savo verslo perspektyvos. Visgi, jeigu mes nuspręstume Jūsų pinigų pervedimo nevykdyti, būtinai Jus nedelsiant apie tai informuosime ir grąžinsime pinigus, kuriuos mums sumokėjote.

3.Internetinė svetainė

Dauguma internetinės svetainės dalių galima naudotis būnant neregistruotu vartotoju. Tačiau kai kuris svetainės turinys yra prieinamas tik registruotiems vartotojams. Po registracijos Jums suteikiama galimybė gauti vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie reikalingi norint prisijungti prie privačių svetainės dalių ir naudotis paslauga. Jūs sutinkate pateikti teisingą ir išsamią informaciją, kurios prašoma registracijos formoje, bei atnaujinti šią informaciją, kad ji visada būti teisinga ir išsami. Jūs būtinai informuosite TransferGo kai tik pastebėsite, kad Jūsų pateiktoje informacijoje yra klaidų. Tik Jūs esate visiškai atsakingi, kad prisijungimo duomenys, reikalingi prisijungti prie TransferGo svetainės, yra saugūs ir konfidencialūs. TransferGo turi teisę manyti, tas, kuris naudoja vartotojo vardą ir slaptažodį turi Jūsų leidimą tai daryti, todėl TransferGo neprisiima atsakomybės, jei prisijungimo duomenys naudojami Jums nežinant, išskyrus tuos atvejais, kai tai daro TransferGo darbuotojai arba tuo atveju, jei Jūs atsisakote laikytis šių bendrųjų terminų ir sąlygų.

4.Apmokėjimas

Jei siųsdami pinigus sutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs esate atsakingas už tai, kad pinigų pervedimui atlikti reikalingi duomenys yra tikslūs. Kai šiai finansinei operacijai yra suteiktas apdorojimo statusas, paprastai,  nurodyti duomenys nebegali būti keičiami.  Norėdami pateikti naują užklausą atlikti pinigų pervedimą, apmokėjimo instrukcijas turėsite nurodyti naudodamiesi mūsų internetine svetaine. TransferGo jums pateiks informaciją apie valiutų kursą, pervedamą ir išmokėjimų sumas. Mes taip sukursime ir Jums pateiksime unikalų pinigų pervedimo identifikacijos numerį bei finansavimo instrukcijas. Už kiekvieną pinigų pervedimą Jūs sutinkate mokėti pavedimo mokestį („Pavedimo mokestis“, ang. „Transaction Fee“) , kuris pridedamas prie Jūsų pervedamos pinigų sumos. Jūs sutinkate, kad bendrą mokėjimo sumą (pavedimo mokestis plius pavedimo suma) į mūsų banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 00:00 pervesite tą pačią darbo dieną, jeigu TransferGo nenustatys kitaip. Jums atlikus pinigų pervedimą, TransferGo tampa atsakingi už mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, grąžinimo ar kitus mokesčius, Jūs sutinkate mums atlyginti tokius mokesčius. Kad galėtume tokį mokestį iš Jūsų paimti, Jūs mums suteikiate teisę nuskaityti numatytą rinkliavą nuo Jūsų naudojamos mokėjimo priemonės, kurią nurodėte naudodamiesi mūsų paslauga („mokėjimo priemonės“ gali būti Jūsų kreditinė ar debetinė kortelė, PayPal ar banko sąskaita). Jeigu mums nepavyksta nuskaityti numatytos rinkliavos ar Jūsų sąskaitoje nepakanka pinigų, Jūs suteikiate mums teisę operaciją pakartoti vieną ar daugiau kartų, naudojant tą pačią ar kitą mokėjimo priemonę. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų banko sąskaitoje nėra pakankamai pinigų, kai atliekate pinigų pervedimą, mes galime bandyti rinkliavos mokestį nuskaityti iš debetinės banko sąskaitos ar kreditinės kortelės vėliau. Jūs garantuojate, kad esate teisėtas naudojamų mokėjimų priemonių savininkas. Kai lėšos pasiekia mūsų sąskaitą, jos yra perskaičiuojamos į gavėjo valiutą ir pervedamos į gavėjo sąskaitą per dvi darbo dienas (šeštadieniai, sekmadieniai ir šventinės dienos JK bei Lietuvoje yra neskaičiuojamos kaip darbo dienos). TransferGo nėra atsakingi už vėlavimą, kuris gali atsirasti dėl dingusio unikalaus pavedimo numerio vykdant perkėlimo instrukcijas. Jūs patvirtinate, kad esate teisėtas banko sąskaitos, nurodytos prie atsiskaitymo metodo, savininkas. Kuomet mokate už pinigų pervedimą viena valiuta, o gavėjas pinigus gauna kita valiuta, atminkite, kad atsiras skirtumas tarp to valiutos kursų, kuriuo mes perkame, ir to kurį nurodėte Jūs. TransferGo ir mūsų paslaugų teikėjai šioje situacijoje dažniausiai užsidirba labai nedaug. Valiutų perskaičiavimo kursas, rodomas svetainėje, yra taikomas valiutos keitimo sandoriams, padarytiems tą konkrečią dieną, konkrečiu laiku. Tai jokiu būdu nėra garantija, kad šis valiutos kursas bus pritaikomas būsimąją data ar laiku Jūsų inicijuotam pinigų pervedimui. TransferGo neprisiima atsakomybės už papildomus mokesčius, kurie gali būti pritaikomi Jums naudojantis viena ar kita mokėjimo priemone pinigų pervedimui atlikti. Šie mokesčiai gali būti, tačiau nėra apriboti, tokie kaip mokestis už neleistinai viršytą maksimalią sumą, jei Jūsų sąskaitoje nepakanka pinigų, avansinis mokestis arba papildomos palūkanos, kurios gali būti nustatytos kredito kortelės tiekėjo, jei šis mūsų teikiamą paslaugą traktuoja kaip grynųjų pinigų operaciją, o ne pirkimo sandorį. Bankai yra nustatę laiko intervalus, kuomet apmokėjimai yra išsiunčiami ir priimami, todėl TransferGo neprisiima atsakomybės už apmokėjimų vėlavimą, kurie yra susiję su bankų nustatytai laiko intervalais finansinėms operacijoms atlikti. TransferGo taip pat nėra atsakingi už mokesčius, kurie banko yra  taikomi pinigų gavėjui. Norėdami sužinoti, kokie mokesčiai yra taikomi gavėjui, susisiekite su jo banku. Laikotarpiu, kurio metu vykdomas pinigų pervedimas, kuomet laukiamo jo patvirtinimo, ar kitu metu, Jūsų teisės bus apribotos. TransferGo, savo nuožiūra, bet kuriuo metu gali apriboti sumą, kurią galite pervesti; limitas gali būti nustatytas kiekvieno pinigų pervedimo sumai arba bendru pagrindu, t.y. visų pavedimų sumai.

5.Atšaukimas ir grąžinimas 

Prašome pranešti, jeigu susiduriate su problemomis naudodamiesi mūsų paslauga. Susisiekti su mumis galite pasinaudoję kontaktine informacija, kuri yra pateikta šio dokumento pabaigoje. Jūs turite teisę nutraukti susitarimą su mumis po to, kai atlikote pinigų pervedimą. Ši atšaukimo teisė tęsiasi keturiolika dienų po to, kai atliekate pinigų pervedimą, arba iki tol, kol pervesta suma pasiekia gavėją, priklausomai nuo to, kuri sąlyga išpildoma anksčiau. Jei nuspręsite pasinaudoti atšaukimo teise, informuojame, kad mes galime Jums pritaikyti nutraukimo mokestį. Jūsų raštišką prašymą dėl pinigų grąžinimo (atsiųstą el. paštu arba paštu, nurodytais dokumento pabaigoje) svarstysime jeigu jame nurodysite siuntėjo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį, o taip pat unikalų pinigų pervedimo identifikacijos numerį, pervedimo sumą bei priežastį, dėl kurios siunčiate prašymą. Visos išmokos bus grąžinamos ta valiuta, kuria buvo atliktas pervedimas, į tą mokėjimo priemonę, kuri buvo naudojama pavedimui atlikti. Suma nebus koreguojama, net jei tuo metu vyko valiutų kursų svyravimai. Jeigu nuspręsime Jums išmoką grąžinti, tai bus ta suma, kurią siuntėte, jei ji dar bus nepasiekusi gavėjo (tokiu atveju pinigų pervedimas bus nutrauktas); kitu atveju, mes Jums grąžinsime tik pritaikytą pinigų pervedimo mokestį. 

6.Informacijos rinkimas

JK teisės aktai reikalauja, kad visos finansų institucijos padėtų kovoti su pinigų plovimu ir terorizmu įtariamų organizacijų finansavimu. Todėl šios institucijos renka, tvirtina ir saugo informaciją apie visus klientus. Pagal pinigų plovimo taisykles (ang. Money Laundering Regulations), priimtas 2007 m., mes galime Jūsų prašyti pateikti pakankamai išsamią asmeninę informaciją, kuri mums leistų patikrinti gyvenamosios vietos adresą bei kitus duomenis, siekiant patvirtinti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime Jūsų prašyti pateikti tam tikrus dokumentus, pavyzdžiui paso kopiją. TransferGo pasilieka teisę pasinaudoti prieiga prie įvairių valstybinių bei privačių duomenų bazių ir kreditų informacijos teikimo įmonių paslaugomis, kurios gali padėti patvirtinti Jūsų pateiktų duomenų tikrumą. Jeigu kurios nors iš duomenų bazių patvirtintų informaciją, kurią Jūs pateikėte, mes nebūtinai Jūsų prašytume dokumentų kopijų, kurios padėtų patvirtinti tapatybę.

7.Duomenų apsauga

Visa informacija, kurią Jūs pateikiate norėdami naudotis mūsų teikiama paslauga, yra saugoma remiantis duomenų apsaugos įstatymų, priimtu 1998 m. Jūs sutinkate, kad TransferGo gali asmeninius duomenis naudoti suteikiant paslaugas, vertinant rizikas, kurios gali atsirasti teikiant paslaugas, taip pat tikslais, nurodytais bendrosiose taisyklėse ir siekiant, kad TransferGo galėtų naudotis savo teisėmis, aprašytomis šiose sąlygose. Atminkite, kad: jeigu mes gauname užklausą iš policijos ar kitos reguliavimo ar valstybinės institucijos, tiriančios nelegalias veiklas, ar jei gauname teismo nutartį, kuri nurodo pateikti asmeninę informaciją ir / ar informaciją apie Jūsų veiklą, naudojantis mūsų svetaine, mes privalome tokius duomenis jiems suteikti; mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atskleisti duomenis apie Jūsų, ar kitų asmenų, kuriems Jūs suteikiate teisę tai daryti, naudojimąsi mūsų svetaine, jei kyla grėsmė ar vyksta teisminiai procesai, kurie yra susiję su šiame dokumente numatytomis sąlygomis. TransferGo visą informaciją apie Jus tvarko remdamiesi numatyta privatumo politika. Privatumo politikos kopiją galite gauti susisiekę su mumis el. paštu hello@transfergo.com 

8,Atsakomybės apribojimas

Jokiu atveju TransferGo, paslaugų teikėjai, arba atitinkamos jų dukterines kompanijos, partneriai ar darbuotojai neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius, aplinkybių sąlygojamus ar baudinius nuostolius, viršijančius 50 000 £ (be pervedamos pinigų sumos grąžinimo ir pervedimo mokesčių). TransferGo neatsako už bet kokią tiesioginę, netiesioginę žalą ar kitus nuostolius, padarytus vartotojui, atsiradusius dėl uždelstos komunikacijos, instrukcijų nevykdymo ar finansinių operacijų vėlavimo, jeigu tai nepriklauso nuo TransferGo. Galimos priežastys: sutrikusi operacinių sistemų veikla, techniniai gedimai, stichinės nelaimės, potvyniai, gaisrai ir kitos gamtos stichijos, teisiniai apribojimai, telekomunikacijų ar kito tinklo sutrikimai, programinės ar techninės įrangos gedimai, problemos dėl darbo jėgos, streikai ir kitos priežastys, kurių TransferGo numatyti ir suvaldyti negali.

9.Intelektinė nuosavybė ir autorinės teisės

Jūs suprantate ir sutinkate, kad autorinės, duomenų bazių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su mūsų internetinės svetainės dizainu, išdėstymu, procesais, funkcijomis, duomenimis ir turiniu yra TransferGo, mūsų informacijos tiekėjų bei licencijuotojų nuosavybė. Internetinė svetainė yra valdoma ir eksploatuojama TransferGo. Nė viena svetainės dalis, jos turinys, programinė įranga ir duomenų bazės negali būti kopijuojami ar atkuriami, perduodami trečiosioms šalims, ar naudojami sukurti bet kokį išvestinį produktą (nei fizine, nei elektronine forma) be raštiško TransferGo sutikimo. Jums leidžiama peržiūrėti ir išsaugoti šios svetainės puslapių kopijas tik savo asmeniniam, nekomerciniam panaudojimui. Jūs sutinkate: nenaudoti robotų, šnipų ar kitų automatinių įrenginių naudodamiesi paslauga; nepašalinti arba nepakeisti autorių, prekių ženklų ar kitų nuosavybės pranešimų ar legendų, rodomų šioje svetainėje (arba išspausdintuose jos puslapiuose).

10.Skundai

TransferGo siekia klientams suteikti geriausia aptarnavimą. Jeigu Jūs susiduriate su problema, TransferGo visada bandys ją išspręsti greitai ir kaip įmanoma efektyviau. Norėdami sužinoti apie skundų registravimo procedūras, susisiekite su mumis el. paštu hello@transfergo.com Tikimės, kad taip nenutiks, tačiau jei būsite nepatenkinti mūsų teikiama paslauga, pirmiausia, remiantis mūsų skundų registravimo procedūromis, TransferGo Jūsų prašo susisiekti el. paštu hello@transfergo.com Žodinis skundas būtinai kuo greičiau turi būti patvirtintas raštišku. Skundo gavimą patvirtinsime per 2 darbo dienas. Jūsų skundą mes išnagrinėsime ir pateiksime tyrimo rezultatus ne vėliau nei per 2 savaites nuo skundo gavimo. Jei esate nepatenkinti mūsų aptarnavimu nagrinėjant skundą ar rezultatais, Jūs turite teisę kreiptis į finansų kontrolieriaus tarnybą (ang. Financial Ombudsman Service), adresu South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, telefonu 0800 0234 567, arba el. paštu complaint.info@financial-ombudsman.org.uk 

11.Bendrųjų terminų ir sąlygų pakeitimai

Šie bendrieji terminai ir sąlygos kartais gali būti keičiami, pavyzdžiui, kad atitiktų teisės aktų ir kitus reguliacinius pakeitimus, arba pokyčius, vykstančius rinkoje. TransferGo apie sąlygų pasikeitimus Jus informuos el. paštu ir / arba pranešimu internetinėje svetainėje. TransferGo suteikia Jums galimybę per 30 kalendorinių dienų pateikti prieštaravimą dėl šių sąlygų pakeitimų. Jei per nurodytą laikotarpį nepareikšite pretenzijų dėl pakeitimų, bus laikoma, kad Jūs su jais sutinkate. Jei su pakeitimais nesutiksite, sutartis bus laikoma nutraukta. TransferGo Jus taip pat informuos apie pakeitimų įsigaliojimą („Įsigaliojimo datą“). Šiose sąlygose atlikti pakeitimai paprastai taikomi tik paslaugoms, suteikiamoms po įsigaliojimo datos, tačiau gali būti taikomi ir paslaugoms, suteiktoms prieš įsigaliojimo datą, jei tai yra reikalinga pagal galiojančius teisės aktus ir kitus reguliacinius nurodymus.

12.Neteikiame finansinių patarimų

Paslauga, kurią teikiame, ir informacija, pateikiama šioje svetainėje, nėra investiciniai ar finansiniai patarimai, todėl negali būti laikoma, kad šios informacijos dėka tarp TransferGo ir Jūsų, ar kitų trečiųjų šalių, yra kuriami konsultaciniai, pvz. finansinių konsultacijų, santykiai. Bet kokie komentarai ar pareiškimai nėra rekomendacija, kad tam tikras veiksmas yra tinkamas Jums, todėl jie neturėtų būti įvertinti kaip investiciniai patarimai. Prieš priimdami bet kokį sprendimą dėl investavimo, kuris paremtas ataskaitų ir kita informacija, jūs turite perskaityti bet kurį aktualų atskleidimo dokumentą ir patys įsitikinti, kad ataskaitose ir kituose šaltiniuose pateikta informacija yra tiksli, patikima ir išsami. Jums taip pat derėtų kreiptis patarimo į ekspertą, kuris galėtų įvertinti sprendimą atsižvelgdamas į Jūsų finansinę situaciją ir investicinius poreikius.

13.Atsakomybės atsisakymas

Informacija, kita medžiaga, patarimai, pasiūlymai, iliustracijos, pranešimai ir reklama, esantys šioje internetinėje svetainėje, bendrai vadinami „turiniu“. TransferGo neprisiima atsakomybės už klaidas, netikslumus, spausdinimo klaidas, ir kt. turinyje, o taip pat neduoda jokių kitų garantijų dėl turinio, pateikiamo svetainėje. TrasferGo atsisako visų įsipareigojimų, susijusių su turiniu. Bet kokie veiksmai, atlikti remiantis turiniu, yra Jūsų atsakomybė ir rizika. TransferGo pasilieka teisę keisti bet kurias turinio dalis savo nuožiura, bet kuriuo metu, kai to reikia. Svetainės turinys, ar jo dalys, be TransferGo sutikimo, neturėtų būti rodomas spausdinta ar bet kokia kita forma.

14.Jurisdikcija

Šie bendrieji terminai ir sąlygos sudarytos ir aiškinamos remiantis Anglijos teise, o bet koks kilęs ginčas bus sprendžiamas Anglijos ir Velso teismuose. Bendrieji terminai ir sąlygos yra parašyti anglų kalbą, kuria taip pat turi būti parašyta ir Sutartis. Visa komunikacija tarp mūsų ir Jūsų turi vykti anglų kalba. Nepaisant to, kad šie bendrieji terminai ir sąlygos yra išversti į kitą kalbą, originalo versija (anglų kalba) turi viršenybę prieš bet kurį vertimą.

15.Apibrėžimai 

Šiose bendruosiuose terminuose ir sąlygose naudojami terminai ir jų apibrėžimai:„Paslaugos“ – visos mokėjimų paslaugos ir susiję produktai, pasiekiami šioje svetainėje. „Siuntėjas“ – tas, kuris naudojasi paslauga siųsti pinigus. „Gavėjas“ – tas, kuris gauna pinigus, siųstus naudojantis paslauga. „Paskirties šalis“ – šalis, į kurią, naudojantis paslauga, gavėjui siunčiami pinigai. „Pinigų pervedimas“ – specifinis nurodymas siųsti pinigus naudojantis paslauga. „Pervedimo suma“ – pinigų suma, prieš valiutos konvertavimą, kurią siuntėjas nori nusiųsti gavėjui, neįskaitant papildomų mokesčių. „Mokėjimo priemonė“ – tai galiojanti mokėjimo priemonė, pavyzdžiui, banko sąskaita, debetinė ar kreditinė kortelė. „Išmokėjimo suma“ – tai pinigų suma, kuri sumokama gavėjui, po valiutos konvertavimo ir atskaičiavus vietinius mokesčius. „Pervedimo mokestis“ – papildomas mokestis, taikomas kiekvienai pinigų pervedimo operacijai. „Paslaugų teikėjas“ – vietinis bankas, valiutos keitykla, ar kita trečioji šalis, kuri teikia paslaugą paskirties šalyje ir su kuria TransferGo bendradarbiauja teikdami paslaugą. „Patikrinti“ – reiškia, kad Jūs turite atlikti patikrinimo procesą, kuris TransferGo leistų nustatyti Jūsų tapatybę. „Internetinė svetainė“ – interneto adresas (URL), pavyzdžiui, www.transfergo.com, kurį naudojame suteikti paslaugas. „Slaptažodis“ – prisijungimo slaptažodis, kurį nurodėte registracijos metu. „Įsigaliojimo data“ – data, nuo kurios mūsų bendrieji terminai ir sąlygos įsigaliojo.

16.Kontaktinė informacija

Biuras: Transfergo Ltd
9 aukštas
107 Cheapside 
EC2V 6DN Londonas 
Įmonė įregistuota Anglijoje ir Velse, 
registracijos nr. 07914165 El. paštas: hello@transfergo.com

Your happiness team:

Marta

Andzej

Justina

Victoria

`

Siųskite pinigus jau dabar

SIŲSTI PINIGUS
Powered by Zendesk